Autorzy

Powrót

Robert Jankowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, ze specjalnością elektroenergetyka. Pracuje w Zakładzie Automatyki i Analiz Systemowych Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z planowaniem rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz prowadzeniem ruchu w obecności generacji wiatrowej.

Lista artykułów:

  1. Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
  2. Wpływ wyłączeń linii granicznych KSE na obraz oscylacji międzyob-szarowych w systemie synchronicznym kontynentalnej Europy