Rada naukowa

Powrót

Zbigniew Lubośny

Lista artykułów:

 1. Analityczne określanie parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia
 2. Maksymalizacja vs optymalizacja wykorzystania elektroenergetycznych sieci rozdzielczych o strukturze promieniowej
 3. Wykorzystanie przebiegów rejestracji szybkozmiennych do weryfikacji modeli dynamicznych KSE
 4. Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej
 5. Paradygmat do tworzenia planów rozwoju sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN
 6. Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej
 7. Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
 8. Rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej przy zasilaniu z elektrowni wodnej
 9. Estymacja wybranych parametrów generatora synchronicznego z wykorzystaniem metody gradientowej
 10. Układy niecałkowitego rzędu a regulator napięcia generatora synchronicznego
 11. Problematyka kompensacji mocy biernej linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 12. Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii WN
 13. Problematyka doboru zabezpieczeń dławików kompensacyjnych pracujących w sieciach najwyższych napięć
 14. Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
 15. Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiazdowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia
 16. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
 17. Strategie zarządzania poziomem inercji w synchronicznie połączonych systemach elektroenergetycznych
 18. Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej
 19. Elektrownia wodna w procesie regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym i odbudowie systemu
 20. Przewymiarowanie mocy generatora fotowoltaicznego w mikro-elektrowni fotowoltaicznej