Autorzy

Powrót

Przemysław Kacprzak

Lista artykułów:

  1. Możliwości zastosowania metod bazujących na ocenie ryzyka w obszarze morskich farm wiatrowych