Autorzy

Powrót

Przemysław Kacprzak

 Przemysław Kacprzak

W pracy zawodowej zajmuje się weryfikacją zagadnień elektrycznych w projektach związanych z morskimi farmami wiatrowymi, analizą FMEA w przemyśle morskim oraz jest uczestnikiem projektu naukowego dotyczącego implementacji metod Human Reliability Analysis HRA w sektorze Oil and Gas. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2008) o specjalności automatyka. Absolwent studiów podyplomowych Podstawy Energetyki Jądrowej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2011).

Lista artykułów:

  1. Możliwości zastosowania metod bazujących na ocenie ryzyka w obszarze morskich farm wiatrowych