Autorzy

Powrót

dr inż. Krzysztof Marszałkiewicz

Lista artykułów:

  1. Testy i próby sprawdzające parametry techniczne elektrowni i farm wiatrowych. Wybrane zagadnienia
  2. Wpływ warunków napięciowych na możliwości przyłączenia generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia