Autorzy

Powrót

dr inż. Andrzej Wędzik

Lista artykułów:

  1. Optymalizacja układu połączeń kablowych na obszarze farmy wiatrowej
  2. Zintegrowana metoda optymalizacji układu połączeń i doboru kabli dla wewnętrznej sieci farmy wiatrowej
  3. Określanie zdolności przyłączeniowych węzłów sieci zamkniętej NN z wykorzystaniem optymalizacji typu black-box – studium przypadku
  4. HELM – nowa metoda obliczania rozpływów mocy w sieciach elektroenergetycznych