Autorzy

Powrót

dr inż. Grzegorz Błajszczak

Lista artykułów:

  1. Indukcyjne algorytmy optymalizacji środków kompensacji mocy biernej w KSE
  2. Koncepcja systemu bonifikat dla odbiorców za niedotrzymanie przez dostawcę wymaganego poziomu jakości napięcia
  3. Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MWh
  4. Użytkowanie własności prywatnej przy przesyle energii i odpowiedzialność cywilna
  5. Poprawa efektywności energetycznej przy integrowaniu mikrosieci z inteligentnymi sieciami krajowymi
  6. Kodeksy sieci – tworzenie europejskiego prawa energetycznego
  7. Parametry ruchowe biomasowej elektrociepłowni ORC małej mocy