Recenzenci

Powrót

dr inż. Piotr Helt

dr inż. Piotr Helt

Wychowanek Politechniki Warszawskiej. Pracuje na swojej macierzystej uczelni, od 2009 roku kieruje Studiami Podyplomowymi „Nowoczesne Metody Analiz w Elektroenergetyce”. Konsultant ds. systemow Smart Grid w firmie Globema sp. z o.o. Obszar zainteresowań zawodowych: systemy informacji geograficznej, w szczegolności jej zastosowania w elektroenergetyce, sieci i systemy elektroenergetyczne, przede wszystkim sieci rozdzielcze, metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie w problemach optymalizacyjnych. Autor wielu artykułow i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wykonawca wielu prac naukowo-badawczych, grantow i ekspertyz, przede wszystkim w dziedzinie elektroenergetyki.

Lista artykułów:

  1. Koncepcja systemu MGrid do wspomagania, projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych
  2. Optymalizacja konfiguracji dla sieci rozdzielczych SN i nN
  3. Wpływ inteligentnych sieci energetycznych na zrównoważony rozwój