Recenzenci

Powrót

dr inż. Jacek Wasilewski

Lista artykułów:

  1. Koncepcja systemu MGrid do wspomagania, projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych
  2. Strategie zarządzania poziomem inercji w synchronicznie połączonych systemach elektroenergetycznych
  3. Wielokryterialna optymalizacja kolejności faz w wybranych układach linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego