Recenzenci

Powrót

dr inż. Jacek Wasilewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (2005). Zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obecnych oraz przyszłościowych struktur sieci dystrybucyjnych (koncepcje typu „smart”), a przede wszystkim ich analizy systemowej (optymalne planowanie i sterowanie pracą).

Lista artykułów:

  1. Koncepcja systemu MGrid do wspomagania, projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych
  2. Strategie zarządzania poziomem inercji w synchronicznie połączonych systemach elektroenergetycznych