Rada naukowa

Powrót

dr G. K Venayagamoorthy

dr G. K Venayagamoorthy

w lutym 2002 roku uzyskał doktorat inżynierii elektrycznej na University of Natal w Durbanie w Republice Południowej Afryki. Obecnie jest profesorem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz założycielem i dyrektorem Real-Time Power and Intelligent Systems (RTPIS) Laboratorium w Missouri University of Science and Technology (Missouri S&T). W 2007 roku odbył staż naukowy w  ABB w Szwecji.

Był zaangażowany w organizację i przewodniczył wielu konferencjom, był między innymi: przewodniczącym the 2011 IEEE Symposium of Computational Intelligence Applications in Smart Grid (CIASG), głównym przewodniczącym the 2008 IEEE Swarm Intelligence Symposium (St. Louis, USA), dyrektorem programowym 2009 International Joint Conference on Neural Networks (Atlanta, USA), dyrektorem programowym the 2003 International Joint Conference on Neural Networks (Portland, USA), przewodniczącym the 2007 Symposium on Computational Intelligence in Sensor Networks (Melbourne, Australia) and jednym z dyrektorów programowych the 2004 International Conference on Sensors, Sensor Networks and Information Processing (Chennai, India).

Obecnie sprawuje funkcje: Associate Editor w IEEE Transactions of Evolutionary Computation i wydawcy the IEEE Transactions on Smart Grid. Jest członkiem Zakładu Inżynierii i Technologii (IET, Wielka Brytania) oraz Instytutu Inżynierów Elektryków (RPA). Jest starszym członkiem IEEE oraz International Neural Network Society (INN), a także członkiem American Society for Education Engineering I Board of Governors of INNS.

Zainteresowania naukowe – rozwój i zastosowanie zaawansowanych algorytmów do aplikacji w rzeczywistym świecie, układy stabilizacji i kontroli, sieci inteligentne, sieci czujników i przetwarzania sygnałów.

Dorobek naukowy – jest autorem i współautorem siedmiu książek, ponad 80 artykułów eksperckich czasopismach i 270 publikacji konferencyjnych.

Nagrody – jest laureatem wielu nagród, między innymi: 2007 US Office of Naval Research Young Investigator Program Award, a 2004 NSF CAREER Award, the 2010 Innovation Award from St. Louis Academy of Science, the 2010 IEEE Region 5 Outstanding Member Award, the 2008 IEEE St. Louis Section Outstanding Educator Award, the 2006 IEEE Power Engineering Society Walter Fee Outstanding Young Engineer Award, the 2005 IEEE Industry Applications Society (IAS) Outstanding Young Member Award, the 2005 SAIEE (South Africa) Young Achievers Award, the 2003 International Neural Network Society Young Investigator Award, 2007 Missouri S&T Teaching Commendation Award, 2006 Missouri S&T School of Engineering Teaching Excellence Award, 2008, 2007 i 2005 Missouri S&T Faculty Excellence Award oraz 2009 Missouri S&T Faculty Research Award.