Rada naukowa

Powrót

Prof. dr hab. inż. Istvan Erlich

Prof. dr hab. inż. Istvan Erlich

w roku 1976 ukończył studia z tytułem mgr inż. Inżynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Dreźnie. Od 1979 do 1991 roku pracował na Wydziale Elektrycznym Systemów Mocy Uniwersytetu w Dreźnie, gdzie w 1983 roku otrzymał doktorat. W latach 1991-1998 pracował w firmie doradczej EAB w Berlinie oraz w Fraunhofer Institute IITB w Dreźnie.

Od 1998 roku jest profesorem i kierownikiem Instytutu Elektrotechniki Systemu Zasilania na Uniwersytecie w Duisburgu. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na stabilności systemu zasilania i sterowania, modelowaniu i symulacji dynamiki układu zasilania, w tym inteligentnych aplikacjach systemowych. Jest członkiem VDE i starszym członkiem IEEE.