Autorzy

Powrót

Paweł Wlazło

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1993), kierunku automatyka. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 9 opublikowanych w 2014 roku. Jego zainteresowania zawodowe obejmują: zagadnienia związane z teleinformatyką urządzeń EAZ, logiką użytkownika w sterownikach polowych, sieciami Smart Grid, a także przemysłową i medyczną aparaturą pomiarową oraz diagnostyczną. Pracuje na stanowisku kierownika Centrum Teleinformatyki i Elektroniki.

Lista artykułów:

  1. Inteligentne sensory prądowe jako element sieci Smart Grid
  2. Nowa jakość pomiaru prądów za pomocą sensorów PCB w rozdzielnicach energetycznych
  3. Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid
  4. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii el-ektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji
  5. System SSC do inteligentnego zarządzania stacją elektroenergetyczną jako element sieci Smart Grid