Autorzy

Powrót

dr inż. Aleksander Lisowiec

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Sprawuje funkcję kierownika Zakładu Systemów Teleinformatycznych Smart Grid. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje: nowe konstrukcje przetworników pomiarowych stosowanych w energetyce oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Jest autorem 70 publikacji naukowych.

Lista artykułów:

  1. Nowa jakość pomiaru prądów za pomocą sensorów PCB w rozdzielnicach energetycznych
  2. Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii el-ektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji