Autorzy

Powrót

Dariusz Wojtanowicz

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2011 roku pracuje w Instytucie Automatyki Systemow Energetycznych sp. z o.o. we Wrocławiu, obecnie na stanowisku specjalista inżynieryjno-techniczny. Zajmuje się rozwojem oraz optymalizacją oprogramowania automatyki systemu MASTER, jest wspołtworcą opracowanego w Instytucie systemu rozdziału mocy LFC.

Lista artykułów:

  1. Sterowanie i monitoring obiektów energetycznych wg standardu LFC