Autorzy

Powrót

dr inż. Sylwester Adamek

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, od 2001 roku pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń tejże uczelni. Pracę doktorską obronił w 2010 roku. Zajmuje się pracą dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz pracą jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej.

Lista artykułów:

  1. Kompensacja linii kablowych 110 kV – możliwości i ograniczenia
  2. Analiza warunków napięciowych w sieciach nn o dużym nasyceniu mik-roinstalacjami fotowoltaicznymi