Rada naukowa

Powrót

Jacek Wańkowicz

 Jacek Wańkowicz

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1973),  w latach 1973-1984 pełnił w tej uczelni funkcje asystenta, starszego asystenta oraz adiunkta., w roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Pracował w przemyśle, w latach 1984-1987 był nauczycielem akademickim w Nigerii. Po powrocie do kraju, w 1988 roku był adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (do 1996 roku). W 1996 roku otrzymał habilitację.

W 1997 roku w wyniku wygranego ogólnopolskiego konkursu został dyrektorem naczelnym Instytutu Energetyki w Warszawie. Rada Naukowa Instytutu Energetyki przedłużyła mu nominację na drugą kadencję.

Jest członkiem Rady Nadzorczej konsorcjum elektrowni Bełchatów–Opole–Turów oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej ZAPEL SA w Boguchwale. Jest członkiem SEP (od 1982 roku) oraz wielu międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących się problemami energetyki (IEC, CIGRE, WEC, PKWSE).

Jest autorem 70 publikacji i dwóch patentów.

Jego główne zainteresowania naukowe to wytrzymałość powierzchniowa i mechaniczna oraz problematyka niezawodności wysokonapięciowych izolatorów elektroenergetycznych.