Rada naukowa

Powrót

Antoni Dmowski

 Antoni Dmowski

Profesor zwyczajny, pracownik Politechniki Warszawskiej, związany z tą uczelnią od ponad czterdziestu lat. W latach 1998–2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki PW. W latach 1988-1990 odbywał wiele staży naukowych i przemysłowych w renomowanych uczelniach europejskich i zakładach przemysłowych w Niemczech i Holandii, między innymi: TU Aachen, TU Darmstadt, Ruhr-Universität Bochum, Zakłady BBC (ABB), Benining Von Mongold, REO, Huzer. Z większością wymienionych placówek współpracuje do dziś.

Jest autorem sześciu monografii, autorem i współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, 34 patentów i ponad 45 wdrożeń przemysłowych. Pod jego kierunkiem obronionych zostało 17 prac doktorskich, kolejne cztery są w toku. Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

 

Lista artykułów:

  1. Nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne z zasobnikami energii połączone z systemem elektroenergetycznym