Rada naukowa

Powrót

Jan Machowski

Lista artykułów:

  1. Sterowanie tyrystorowych przesuwników kąta fazowego zainstalowanych w liniach powiązań międzysystemowych za pomocą sygnałów WAMS
  2. Selektywność działania zabezpieczeń w trakcie kołysań mocy w systemie elektroenergetycznym