Autorzy

Powrót

Magdalena Błędzińska

Lista artykułów:

  1. Ocena wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na funkcjonowanie układów potrzeb własnych bloków energetycznych
  2. Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych