Autorzy

Powrót

Jan Olak

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierunek elektrotechnika przemysłowa (1961). Na swoim macierzystym wydziale ukończył studia podyplomowe z zakresu aparatów elektroenergetycznych, a następnie z zakresu aparatów elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Jego zainteresowania zawodowe obejmują: aparaturę elektroenergetyczną i przekładniki prądowo-napięciowe dla nn, SN WN. Autor i współautor kilkudziesięciu konstrukcji przekładników wdrożonych do produkcji, za ktore otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. Współautor 20 patentów dotyczących urządzeń dla energetyki (przekładniki, transformatory potrzeb własnych i in.).

Lista artykułów:

  1. Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid
  2. Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych