Autorzy

Powrót

Wiesław Jałmużny

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łodzkiej (1972). Zatrudniony na swojej macierzystej uczelni, gdzie w 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują: konstrukcje przekładnikow sieciowych i laboratoryjnych, zagadnienia metrologiczne w układach elektroenergetycznych z przekładnikami, transfer zakłoceń przez przekładniki, obwody magnetyczne, aparaturę pomiarową i laboratoryjną do sprawdzania przekładnikow. Autor i wspołautor kilkudziesięciu prac badawczych, monografii i publikacji w renomowanych czasopismach.

Lista artykułów:

  1. Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid