Autorzy

Powrót

Piotr Zieliński

Lista artykułów:

  1. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
  2. Zarządzanie ryzykiem technicznym w procesie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej
  3. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych