Autorzy

Powrót

Daria Radsak

Lista artykułów:

  1. Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
  2. Praca równoległa turbozespołu parowego i hydrozespołów w układzie wyspowym tworzonym w warunkach odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej