Rada naukowa

Powrót

Nouredine Hadjsaid

Dr Nouredine Hadjsaid uzyskał tytuł doktora na Instytucie Technologii w Grenoble w 1992 roku oraz stopień "Habilitation à Diriger des Recherches" w 1998 roku. Obecnie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii w Grenoble. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z obszaru "Smart Grids".

W latach 2001-2013 prowadził centrum naukowo-badawcze utworzone przez EDF, Schneider Electric i Grenoble INP. Obecnie jest zastępcą dyrektora G2ELAB, dyrektorem ENEDIS oraz przewodniczącym rady naukowej Think SmartGrids. Jest również animatorem programu technicznego "Sieci energetyczne i magazynowanie energii" ANCRE (National Alliance for Research on Energy) oraz wiceprzewodniczącym IEEE PES „Intelligent Grid and Emerging Technologies Coordination Committee” (ETCC). Dr Hadjsaid opublikował ponad 200 prac naukowych w wydawnictwach konferencyjnych i czasopismach, autor/współautor 7 książek o systemach energetycznych i Smart Grids.