Rada naukowa

Powrót

Peter Márton

Dr Peter Márton jest wykładowcą na Katerdy Metod Matematycznych i Analiz Operacyjnych Wydziału Zarządzania i Informatyku Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja).