Rada naukowa

Powrót

Jaroslav Nenadál

Profesor Jaroslav Nenadál jest pracownikiem Katedry Zarządzania Jakością Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Ostrawskiej.