Rada naukowa

Powrót

Josef Novák

Dr Josef Novák jest pracownikiem Katedry Technologii Mechanicznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.