Rada naukowa

Powrót

Douglas Wilson

Dr Douglas Wilson jest Głównym Naukowcem w Grid Solutions, spółce joint venture GE i Alstom. Ukończył Uniwerstyte w Edynburgu, na którym obronił doktorat w roku 1997. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół stabilności, monitorowania i kontroli systemu energetycznego.