Rada naukowa

Powrót

Bolesław Goranczewski

Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada uprawnienia auditora wiodącego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP wydane przez wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą. Przez kilka lat współpracował jako auditor systemów jakości oraz ekspert systemów środowiskowych z brytyjską i niemiecką jednostką certyfikującą. Posiada także certyfikowane uprawnienia pełnomocnika ds. jakości oraz quality managera. Ma na swoim koncie wdrożenie kilku systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP w różnych branżach (produkcja, administracja publiczna, edukacja itp.). Trener biznesu. W latach 2000 – 2009 zajmował się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych w różnych branżach (energetyka, ochrona zdrowia, włókiennictwo). Przeprowadził z sukcesem kilkanaście projektów restrukturyzacyjnych.

Praktyk zarządzania. W latach 2013-2016 zatrudniony na stanowisku Wicekanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od roku 1984 (bez przerwy) na stanowiskach kierowniczych. Zajmował takie stanowiska jak: mistrz ds. produkcji; kierownik zmiany; główny specjalista ds. organizacji wewnętrznej z podporządkowanymi działami: personalnym, informatyki, systemów zarządzania; pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania; dyrektor ds. restrukturyzacji; dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych z podporządkowanymi wydziałami: elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska; członek zarządu w spółdzielczości finansowej (SKOK). Posiada także duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w jednoosobowej spółce skarbu państwa branży transportowej, Przewodniczącego rady nadzorczej w ciepłowniczej spółce komunalnej, Członka rady nadzorczej w spółdzielczości finansowej. Jest autorem 60 publikacji naukowych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych na temat znormalizowanych systemów zarządzania oraz innych metod i technik zarządzania.