Recenzenci

Powrót

Andrzej Kanicki

ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Tam też otrzymał stopień doktora nauk techniczny i doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.  Aktualnie jest profesorem w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Opublikował ponad 100 artykułów, jest autorem lub współautorem 7 książek. Wykonał również około 100 prac dla różnych gałęzi przemysłu, z których wiele zostało wdrożonych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na następujących problemach: obliczanie prądów zwarciowych w systemie elektroenergetycznym, modelowanie i symulacja systemu elektroenergetycznego w stanach zakłóceniowych oraz zastosowanie komputerów w sterowaniu pracą systemu elektroenergetycznego.