Recenzenci

Powrót

Waldemar Kamrat

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą również specjalistyczne studia w Stanach Zjednoczonych. Jego pasją naukową jest rozwój elektroenergetyki i jej możliwości stymulowania rozwoju gospodarki. Specjalista do spraw energetyki kompleksowej, łączącej w sobie trzy pojęcia - elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego użytkowania energii i środowiska. Aktualnie pracuje nad publikacją pod roboczym tytułem „Zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej”.

Od 25 lat związany z Politechniką Gdańską, ale równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle, budując obiekty energetyczne.

Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Ma za sobą szereg kursów specjalistycznych i doskonalących w zakresie energetyki.

Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.