Recenzenci

Powrót

Waldemar Rebizant

Asolwent Wydziału Elektrycznego PWr, kierunek Elektrotechnika. Od 1991 r. jest zatrudniony w Instytucie Energoelektryki PWr, obecnie jako prof. nadzwyczajny. Stopień doktora uzyskał w 1995 r. W latach 1999-2000 (12 mies.) prowadził badania naukowe na Universität Stuttgart jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta. Habilitował się w 2004 r., tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w kwietniu 2012 r.

Dorobek naukowy prof. Rebizanta obejmuje łącznie 185 prac, w tym 155 publikacji i 30 prac niepublikowanych. Jego prace były wielokrotnie cytowane (cytowania SCI – 55, SCOPUS – 114, indeks h=6). Współautor 10 zgłoszeń patentowych i czterech przyznanych patentów (w tym amerykański). Uczestniczył w realizacji 14 projektów finansowanych przez KBN i MNiSW. Współpracował z zespołami naukowymi w Stuttgarcie, Magdeburgu (Niemcy), Yongin (Korea) oraz partnerami gospodarczymi (np. Siemens AG Berlin, AREVA T&D Stafford, UK).

Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów Elektrycznego i Mechanicznego, głównie z zakresu automatyki, sterowania, teorii systemów oraz przetwarzania sygnałów; ponadto całosemestralne wykłady monograficzne z automatyki elektroenergetycznej dla studentów Universität Stuttgart i Universität Magdeburg oraz krótsze kursy na uniwersytetach w Bath, Manchester (UK), Cork (Irlandia), Yongin (Korea), Ahmedabad (Indie), Beijing (Chiny). Był współautorem i od siedmiu lat bierze udział w realizacji programu podwójnego dyplomowania z Universität Magdeburg, a od roku 2007/2008 w realizacji programu studiów anglojęzycznych II stopnia we współpracy z Ryerson University, Toronto (Kanada). Promotor dwóch obronionych prac doktorskich i dwóch przewodów doktorskich w toku. Od września 2005 r. (dwie kolejne kadencje) pełnił funkcję prodziekana Wydz. Elektrycznego ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej. W kadencji 2005-2008 był wydziałowym koordynatorem ds. ECTS i reformy bolońskiej oraz członkiem uczelnianej Komisji Bolońskiej. Członek Senatu PWr (od 2005 r.).

Otrzymał Nagrodę Promocyjną Siemensa za najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii elektrycznej (1996), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (1999), Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (2008), nagrody Rektora PWr (6), Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę PWr, Medal 100-lecia PWr.