Autorzy

Powrót

Michał Kamiński

Absolwent studiów na kierunku Energetyka na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie doktorant (dziedzina: Inżynieria Rolnicza) w Zakładzie Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Romański. Główne obszary zainteresowań naukowych: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, analiza instalacji z wykorzystaniem metod termowizyjnych, metody pomiaru strumieni przepływu masy i objętości. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach, stypendysta Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Lista artykułów:

  1. Torefakcja jako proces zwiększający możliwości energetycznego wykorzystania biomasy stałej