Recenzenci

Powrót

Paweł Bućko

Lista artykułów:

 1. Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego
 2. Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych
 3. Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce
 4. Rozliczenia za energię bierną w taryfach operatorów w Polsce
 5. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
 6. Propozycja zmian w rozliczeniach za energię bierną
 7. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
 8. Predykcja ceny rynkowej praw majątkowych z instalacji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła kogeneracyjnego poniżej 1 MW do 2025 roku
 9. Porównanie metod AHP i taksonomii numerycznej na podstawie analizy lokalizacji biogazowni
 10. Analiza wpływu ładowania samochodów elektrycznych na obciążenia systemu elektroenergetycznego
 11. Ranking lokalizacji źródeł wytwórczych wykonany hybrydową metodą wielokryterialną
 12. Obliczenie skutków wdrożenia strategii zarządzania popytem na energię elektryczną DSM na przykładzie analizy zmian, jakie zaszły w obciążeniu systemu elektroenergetycznego