Recenzenci

Powrót

Paweł Bućko

Lista artykułów:

  1. Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego
  2. Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych
  3. Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce
  4. Rozliczenia za energię bierną w taryfach operatorów w Polsce
  5. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
  6. Propozycja zmian w rozliczeniach za energię bierną
  7. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
  8. Predykcja ceny rynkowej praw majątkowych z instalacji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła kogeneracyjnego poniżej 1 MW do 2025 roku
  9. Porównanie metod AHP i taksonomii numerycznej na podstawie analizy lokalizacji biogazowni
  10. Analiza wpływu ładowania samochodów elektrycznych na obciążenia systemu elektroenergetycznego