Autorzy

Powrót

Bogdan Czarnecki

Absolwent Wydziału Elektroniki Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Petersburgu (1990), absolwent studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (2002). Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Strategii i Rozwoju Systemu w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk. Zawodowo zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z planowaniem rozwoju systemu elektroenergetycznego.

Lista artykułów:

  1. Zarządzanie ryzykiem technicznym w procesie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej
  2. Koncepcja zwiększenia elastyczności pracy KSE poprzez realokację pasma rezerwy wtórnej na elektrownie wiatrowe
  3. Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu