Autorzy

Powrót

Paweł Kubek

Lista artykułów:

  1. Zastosowanie wyłączników próżniowych w sieciach wysokich i najwyższych napięć
  2. Wielokryterialna optymalizacja kolejności faz w wybranych układach linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego