Autorzy

Powrót

Paweł Kubek

Doktorant w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Zainteresowania naukowe: zdolność przesyłowa linii napowietrznych, monitorowanie obciążalności prądowej elementów sieci, modernizacja linii przesyłowych.

Lista artykułów:

  1. Zastosowanie wyłączników próżniowych w sieciach wysokich i najwyższych napięć