Autorzy

Powrót

Jerzy Buriak

 Jerzy Buriak

ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (1995). Stopień naukowy doktora uzyskał również na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (2001).

Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki PG. Jego zawodowe zainteresowania obejmują: planowanie rozwoju systemów energetycznych, formułowanie modeli optymalizacji oraz bazy danych w energetyce.

Lista artykułów:

  1. Ścieżki energetyczne dla Gdańska
  2. Analiza techniczno-ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznej średniej mocy. Studium przypadku
  3. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
  4. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych