Autorzy

Powrót

Tomasz Samotyjak

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, ze specjalnością elektroenergetyka. Pracuje w Zakładzie Sterowania i Teleinformatyki Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z teleinformatyką w energetyce i dynamiczną obciążalnością linii.

Lista artykułów:

  1. Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV