Autorzy

Powrót

Alicja Stoltmann

Lista artykułów:

  1. Zastosowanie metody AHP do porównania kryteriów wyboru lokalizacji budowy farmy wiatrowej
  2. Predykcja ceny rynkowej praw majątkowych z instalacji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła kogeneracyjnego poniżej 1 MW do 2025 roku
  3. Porównanie metod AHP i taksonomii numerycznej na podstawie analizy lokalizacji biogazowni
  4. Ranking lokalizacji źródeł wytwórczych wykonany hybrydową metodą wielokryterialną