Autorzy

Powrót

Alicja Stoltmann

Ukończyła studia na kierunku międzywydziałowym: energetyka, specjalizując się na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w obszarze rynków energii oraz projektowania i modelowania systemów energetycznych. Obecnie obszar jej badań obejmują zagadnienia związane z procesami inwestycyjnymi w energetyce. Interesuje się także modelowaniem instalacji energetycznych elektrowni parowych i gazowych w środowisku GateCycle.

Lista artykułów:

  1. Zastosowanie metody AHP do porównania kryteriów wyboru lokalizacji budowy farmy wiatrowej
  2. Predykcja ceny rynkowej praw majątkowych z instalacji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła kogeneracyjnego poniżej 1 MW do 2025 roku
  3. Porównanie metod AHP i taksonomii numerycznej na podstawie analizy lokalizacji biogazowni