Autorzy

Powrót

Janusz Badur

Prof. dr hab. inż. Janusz Badur jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, twórcą Zakładu Konwersji Energii tego instytutu. Od wielu lat zajmuje się numeryczną termomechaniką, specjalizując się w modelowaniu przepływów podlegających mieszaniu, przemianom fazowym i reakcjom chemicznym w warunkach silnej turbulencji mechanicznej i cieplnej. Od dawna współpracuje z wieloma zagranicznymi krajowymi uczelniami technicznymi. Odbył staże naukowe w Ruhr-Univesität Bohum, Université de Poitiers, University of Manchester, Universität Karlsruhe. Prof. J. Badur wykonał dla Alstom Power oraz elektrowni krajowych wiele opracowań dotyczących modernizacji i napraw turbin. Jest autorem i współautorem 155 publikacji i 12 prac monograficznych.

Lista artykułów:

  1. Starty bloków energetycznych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii
  2. Problem elastyczności bloków cieplnych w warunkach dynamicznego rozwoju OZE