Autorzy

Powrót

Daniel Sławiński

Ukończył studia magisterskie w specjalizacji energetyka, na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w roku 2006. Praktykę zawodową odbywał w Alstom Power. Od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W 2016 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie mechaniki o specjalności termosprężystość. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia mechaniki ośrodków ciągłych, termomechaniki zniszczenia oraz metod numerycznych CSD/CFD. W pracy naukowej najczęściej zajmuje się modelowaniem rozruchów i odstawień dużych bloków energetycznych.

Lista artykułów:

  1. Starty bloków energetycznych we współpracy z odnawialnymi źródłami energii
  2. Numeryczne szacowanie wielkości mocy cieplnej dostępnej w gruntowym wymienniku ciepła zbudowanym na podłożu ilastym