Autorzy

Powrót

Tadeusz Kornas

Po pięcioletnich studiach w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej pracował jako asystent w Instytucie Energoelektryki (1973–1978). Następnie był zatrudniony jako projektant w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych (1978–1979). Uzyskawszy tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej (1979), pracował w Instytucie Energoelektryki macierzystej uczelni jako nauczyciel akademicki.

W firmie ABB Dolmel sp. z o.o. piastował funkcję specjalisty ds. systemu jakości (1991–1995), następnie pracował na stanowisku kierownika ds. jakości w zakładach oczyszczania we Wrocławiu (1995–2000), po czym objął posadę inspektora jakości w drukarni we Wrocławiu (2006–2010). Od 1 października 2010 roku jest emerytem.

Lista artykułów:

  1. Projektowanie transformatorów