Autorzy

Powrót

Katarzyna Łaskawiec

Pracuje w Zakładzie Technologii Betonów CEBET w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Tytuły magistra inżyniera (2003) i doktora inżyniera (2011) uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest członkiem European Autoclaved Aerated Concrete Association. Zakres jej zainteresowań to technologie elementów murowych.

Lista artykułów:

  1. Wpływ stosowanych w elektrowniach cieplnych technik dE-NO x na właściwości popiołu lotnego