Autorzy

Powrót

Piotr Gębarowski

Tytuły magistra inżyniera (1998) i doktora inżyniera (2003) uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem komitetów technicznych: nr 193 ds. elementów prefabrykowanych z betonu komórkowego i elementów niezbrojonych z betonu lekkiego kruszywowego oraz nr 308 ds. oceny uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych. Zakres jego zainteresowań to technologie wytwarzania materiałów budowlanych. 

Lista artykułów:

  1. Wpływ stosowanych w elektrowniach cieplnych technik dE-NO x na właściwości popiołu lotnego