Autorzy

Powrót

Katarzyna Kramek-Romanowska

Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Politechnice Warszawskiej (2010). Była technologiem w Zakładzie Technologii Betonów CEBET w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Lista artykułów:

  1. Wpływ stosowanych w elektrowniach cieplnych technik dE-NO x na właściwości popiołu lotnego