Autorzy

Powrót

Piotr Kapler

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroenergetyka (2011). Obecnie asystent i doktorant w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych PW. W pracy naukowej zajmuje się badaniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy systemem elektroenergetycznym a indywidualnymi odbiorcami energii elektrycznej, zagadnieniem optymalnego rozpływu mocy oraz cenami węzłowymi.

Lista artykułów:

  1. Wpływ inteligentnych sieci energetycznych na zrównoważony rozwój