Autorzy

Powrót

Rafał Śpiewak

Doktorant Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Oxford Brookes University (Wielka Brytania), na którym uzyskał tytuł MSc in Busienss & Human Resourcess Management. Ukończył studia I i II stopnia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki na kierunku Elektrotechnika oraz studia I stopnia na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji, na Uniwersytecie Technologiczno- -Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Pracownik jednej ze spółek z obszaru dystrybucji energii elektrycznej.

Lista artykułów:

  1. Rodzaje ryzyk w procesie inwestowania w odnawialne źródła energii elektrycznej