Autorzy

Powrót

Paula Anna Wesołowska

Studentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in.: psychologia biznesu, psychologia ryzyka oraz teoria decyzji.

Lista artykułów:

  1. Rodzaje ryzyk w procesie inwestowania w odnawialne źródła energii elektrycznej