Autorzy

Powrót

Janusz Walczak

Lista artykułów:

  1. Ocena pracy i poprawa stabilności zakładowej sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu sieci