Autorzy

Powrót

Jerzy Przybysz

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierunek: maszyny elektryczne (1959). Od 1960 roku jest pracownikiem Instytutu Energetyki. Na swoim macierzystym wydziale obronił pracę doktorską z zakresu konstrukcji turbogeneratorów (1968). Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego (2000). Zajmuje się zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki turbo- i hydrogeneratorów. Jest autorem 5 książek z tego zakresu, ponad 100 publikacji w czasopismach technicznych, wielu referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 6 patentów na urządzenia stosowane w energetyce.

Lista artykułów:

  1. Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych
  2. Właściwości eksploatacji i projektowania wirników turbogeneratorów granicznej mocy
  3. System SSC do inteligentnego zarządzania stacją elektroenergetyczną jako element sieci Smart Grid