Autorzy

Powrót

Krzysztof Dobrzyński

Lista artykułów:

 1. Bilansowanie KSE z udziałem procesu regulacji pierwotnej po wypadnięciu źródeł generacji rozproszonej część i: praca wydzielona KSE
 2. Wykorzystanie przebiegów rejestracji szybkozmiennych do weryfikacji modeli dynamicznych KSE
 3. Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej
 4. Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej
 5. Ocena możliwości wykorzystania metody punktu wewnętrznego do optymalizacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym
 6. Rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej przy zasilaniu z elektrowni wodnej
 7. Estymacja wybranych parametrów generatora synchronicznego z wykorzystaniem metody gradientowej
 8. Problematyka kompensacji mocy biernej linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 9. Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
 10. Obliczenia rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii WN
 11. Problematyka szacowania maksymalnej generacji rozproszonej przy dużym nasyceniu energetyką wiatrową
 12. Problematyka doboru zabezpieczeń dławików kompensacyjnych pracujących w sieciach najwyższych napięć
 13. Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych
 14. Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych
 15. Zabezpieczanie dławika uziemiającego przyłączonego do punktu gwiazdowego dławika kompensacyjnego wysokiego napięcia
 16. Wykorzystanie liczników AMI w procesie optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia
 17. Krzyżowanie żył powrotnych w liniach kablowych SN w celu zmniejszenia strat energii czynnej
 18. Energetyka odnawialna na potrzeby pokrywania strat w stacji elektroenergetycznej GPZ